Preskočit na obsah

EBA, s.r.o. - ZHODNOCOVANIE ODPADOV MOBILNÝM ZARIADENÍM

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je úprava alebo zhodnocovanie ostatných odpadov mobilným zariadením v mieste ich vzniku na území celej Slovenskej republiky činnosťou R5, R12.
 • Dotknutá obec: Strážske (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31376134
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  28.03.2023
  Spracovateľ zámeru HES – COMGEO, a.s., Medený Hámor 25, 974 01 Banská Bystrica
  Text zámeru
  28.03.2023
  28.03.2023
  28.03.2023
  28.03.2023