EBA s.r.o. - Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom navrhovanej činnosti je úprava alebo zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami v mieste ich vzniku na území celej SR.
 • Dotknutá obec: Sládkovičovo (okres: Galanta)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: EBA, s. r. o., Rusovská cesta 1, 951 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31376134
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  06.08.2019
  Text zámeru
  06.08.2019
  06.08.2019
  06.08.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  11.02.2020