Preskočit na obsah

EBA, s. r. o., SUČANY – DOBUDOVANIE ZARIADENIA NA NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝMI ODPADMI

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie