Dva bytové domy - mestské vily, Bratislava, Karlova Ves - stred, Líščie údolie

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovať v zmysle schválenej novej urbanizácie záujmového územia dva bytové domy.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Karlova Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Ing. Oľga Szabóová
 • IČO Navrhovateľa: 515402372603
 • Povoľujúci orgán: OU Bratislava I, OU Bratislava IV
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.