Dostavba farmy nosníc Príbelce - Hala č. 5

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba chovnej haly pre 50 750 ks nosníc v Príbelciach.
 • Dotknutá obec: Príbelce (okres: Veľký Krtíš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: HrKo Holding a.s., Lučenecká 840, 990 01 Veľký Krtíš
 • IČO Navrhovateľa: 36058939
 • Povoľujúci orgán: SIŽP B. Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  17.02.2012
  Spracovateľ zámeru HrKo Holding a.s.
  Text zámeru
  17.02.2012

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  24.07.2012

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien