Preskočit na obsah

Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“ sa týka len objektu „B“ - Westend Crossing. Spočíva v zmene rozsahu navrhovanej stavby, jej priestorového usporiadania a dispozičného riešenia.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Karlova Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Westend Crossing, s.r.o., Dvořáovo nábr. 10, 811 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47928905
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava Karlova Ves
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  09.12.2014
  Vyjadrenie
  05.12.2014