Preskočit na obsah

Doplnok č. 1 k Plánu likvidácie časti lomu Lietavská Lúčka na výhradnom ložisku vápenca v DP Lietavská Lúčka na roky 2018 – 2025

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: likvidácia časti lomu na výhradnom ložisku vápenca v DP Lietavská Lúčka
 • Dotknutá obec: Lietavská Lúčka (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: STEINBRUCH Žilina, s.r.o., Žilinská cesta 507/78A, 013 11 Lietavská Lúčka
 • IČO Navrhovateľa: 51157161
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠS HO
  Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  23.11.2021
  Text oznámenia o zmene
  10.11.2021
  10.11.2021
  10.11.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  27.04.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  16.06.2022