Doplnenie plynovej prípojky do inovatívnej technológie recyklácie nespracovateľných PET odpadov, Banská Bystrica

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Doplnenie technológie.
 • Dotknutá obec: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Ekolumi, s.r.o., Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 45366977
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  23.05.2017
  Text oznámenia o zmene
  23.05.2017
  23.05.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  06.07.2017