Doplnenie novej sterilizačnej jednotky za účelom zvýšenia efektivity úpravy nebezpečných odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Doplnenie tretieho autoklávu k existujúcim dvom.
 • Dotknutá obec: Nové Zámky (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Polystar s.r.o., Slovenská 13 A, Nové Zámky, v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 36552119
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  02.08.2017
  Text oznámenia o zmene
  02.08.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  22.09.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  26.10.2017