Preskočit na obsah

Diverzifikácia palivovej základne - LPG Plynové zariadenie - KIA Slovakia

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.13 Nadzemné sklady s kapacitou a) zemného plynu a iných plynných médií b) ropy a petrochemických výrobkov c) chemikálií a chemických výrobkov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: -vybudovanie LPG Plynového zariadenia vo výrobnom areáli spoločnosti Kia Slovakia v Tepličke nad Váhom z dôvodu prípravy na prípadnú odstávku a nedostatok zemného plynu a jeho dočasnej náhrade za LPG.
 • Dotknutá obec: Teplička nad Váhom (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: Kia Slovakia s. r. o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1 013 01 Teplička nad Váhom
 • IČO Navrhovateľa: 35876832
 • Povoľujúci orgán: Obec Teplička nad Váhom - stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  04.11.2022
  Text oznámenia o zmene
  04.11.2022