Distribučný transformátor T10

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: nový zdroj na výrobu tepla a elektrickej energie.
 • Dotknutá obec: Žilina (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 010 01 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 36403032
 • Povoľujúci orgán: SIŽP, IPK Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  17.01.2020
  Text oznámenia o zmene
  17.01.2020
  17.01.2020
  17.01.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  01.07.2020