Preskočit na obsah

Distribučno-výrobné centrum Sagitta

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vytvorenie poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti s distribúciou očnej optiky a doplnkovou špecializovanou výrobou, montážou a úpravou jednotlivých súčastí očnej optiky.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Vrakuňa (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: SAGITTA spol. s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 17313520
 • Povoľujúci orgán: OÚ BA, MČ BA - Ružinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.08.2021
  Spracovateľ zámeru ADONIS CONSULT, s.r.o.
  Text zámeru
  02.08.2021
  21.12.2021
  21.12.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.04.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  27.05.2022