Preskočit na obsah

Distribučné centrum TESCO - Beckov

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba distribučného centra TESCO v katastri obce Beckov.
 • Dotknutá obec: Beckov (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo vnútra,Ministerstvo životného prostredia,Ministerstvo hospodá
 • Navrhovateľ: TESCO STORE , a.s., Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31321828
 • Povoľujúci orgán: OÚ Beckov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Enviconsult, spol. s.r.o. Žilina
  Právoplatné rozhodnutie
  20.01.2004