Preskočit na obsah

DinoPark Liptovský Ján

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.4 Tematické parky
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je realizácia a následná prevádzka zábavno-vzdelávacieho tematického parku so zameraním na spoznávanie fauny druhohôr. Súčasťou parku bude aj expozícia súčasnej prírody Národného parku Nízke Tatry. Park poskytne okrem zábavy aj zážitkovú formu environmentálnej výchovy pre rodiny s deťmi a pomôže uvedomiť si vývoj, prepojenia a vzťahy v prírode.
 • Dotknutá obec: Liptovský Ján (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Navrhovateľ: DinoPark Liptovský Ján, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 54407028
 • Povoľujúci orgán: Obec Liptovský Ján,
  Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  28.11.2022
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  28.11.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  15.02.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  24.03.2023