Preskočit na obsah

Digitalizácia a automatizácia riadenia chovu hovädzieho dobytka v objektoch Poľnohospodárske družstvo Holice – družstvo Farma Póšfa

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predkladaného oznámenia o zmene je posúdenie prípadných vplyvov plánovanej rekonštrukcie vybraných objektov pre chov hovädzieho dobytka (HD) na farme Póšfa na podmienky súčasných predpisov s ohľadom na nové technológie a poznatky.
 • Dotknutá obec: Holice (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: Poľnohospodárske družstvo Holice - družstvo
 • IČO Navrhovateľa: 00191434
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  07.08.2023
  Text oznámenia o zmene
  07.08.2023
  07.08.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.09.2023