Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec (zmena 2020)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je optimalizácia stavebno-technického riešenia niektorých stavebných objektov diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec v procese jej výstavby. Účelom a cieľom stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec je postupne dobudovať diaľničný ťah D3, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky v danom území. Výstavbou diaľnice D3 dôjde k výraznému zlepšeniu dopravno-prevádzkových podmienok pre tranzitnú dopravu, vytvoria sa podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/11, ako aj ostatných priľahlých komunikáciách, čo významne prispeje k zníženiu súčasných negatívnych vplyvov na životné prostredie v intraviláne dotknutých obcí v trase cesty I/11.
 • Dotknutá obec: Svrčinovec, Čadca (okres: Čadca)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť a. s.
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, špeciálny stavebný úrad pre diaľnice, Námestie slobody 6, P. O. Box 100, 810 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  02.11.2020
  Text oznámenia o zmene
  03.11.2020
  Prerušenie/zastavenie konania
  30.09.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  22.12.2020

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien