Diaľnica D1 v úseku Višňové - Martin

 • Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Diaľnice a cesty vrátane objektov

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Višňové, Strečno, Nezbudská Lúčka, Vrútky, Lipovec, Stráňavy (okresy: Žilina, Martin)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,Minister
 • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 3328
 • Povoľujúci orgán: MDPaT SR, OÚ Žilina, OÚ Martin
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení Enviconsult Žilina

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  17.03.1997