Diaľnica D1 v úseku Višňové - Martin

  • Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 12.1 Diaľnice a cesty vrátane objektov

Základne informácie

  • Dotknutá obec: Višňové, Strečno, Nezbudská Lúčka, Vrútky, Lipovec, Stráňavy (okresy: Žilina, Martin)
  • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,Minister
  • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest Bratislava
  • IČO Navrhovateľa: 3328
  • Povoľujúci orgán: MDPaT SR, OÚ Žilina, OÚ Martin
  • Dokumenty

    Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.