Diaľnica D1 Pozdišovce – Št. hranica SR/UA

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti „Diaľnica D1 Pozdišovce – št. hr. SR/UA“ je dobudovanie siete diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenskej republiky v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR
 • Dotknutá obec: Trhovište, Závadka, Jenkovce, Šamudovce, Kristy, Ostrov, Krásnovce, Hažín, Vyšné Nemecké, Zalužice, Veľké Revištia, Michalovce, Lastomír, Blatné Revištia, Pozdišovce, Bunkovce, Porostov, Nižné Nemecké, Záhor, Laškovce, Nižná Rybnica (okresy: Michalovce, Sobrance)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
  Obvodný banský úrad, Timonova 23, 040 57 Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.12.2017
  Spracovateľ zámeru Ing. Peter Chomjak
  Text zámeru
  22.12.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  07.03.2018