Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina (3)

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov

Základne informácie

 • Účel akcie: Vplyvom zmeny koncepcie riešenia rozšírenia diaľnice na podnet navrhovateľa nastali zmeny prvotne načrtnuté v Technickej štúdii (Valbek s. r. o., apríl 2015). Predmetom predloženého Oznámenia sú uvedené zmeny, ktoré budú premietnuté v Dokumentácii na zmenu stavby pred dokončením – DZSPD (Valbek s.r.o.).
 • Dotknutá obec: Chorvátsky Grob, Bernolákovo (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.