Detva - priemyselný park Trstená, výrobné haly, 1 etapa

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
  • Zistovacie konanie

Základne informácie