Detva - priemyselný park Trstená, výrobné haly, 1 etapa

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba a prevádzka výrobných hál na ľahkú strojársku výrobu pre automobily v priemyselnom parku Detva – Trstená. Ide o 2 výrobné haly (A + B) s 1 administratívnou budovou. K výrobným objektom bude vybudovaná prístupová cesta.
 • Dotknutá obec: Detva (okres: Detva)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Detva
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  J.G. Tajovského 1462/9, 96212 Detva
 • Navrhovateľ: Punch Precision Detva, s.r.o., Stráž 223, 960 01 Zvolen
 • IČO Navrhovateľa: 51066246
 • Povoľujúci orgán: Mesto Detva
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.