DEMÄNOVSKÁ DOLINA , VODNÁ NÁDRŽ ZADNÁ VODA

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia urcené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatocne zadržaným objemom - s rozlohou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Stavba „Vodná nádrže Zadná voda“ je dôležitou súčasťou rozvoja technickej infraštruktúry pre stredisko cestovného ruchu v Demänovskej Doline. Vodná stavba bude vytvárať celoročnú zásobu úžitkovej vody pre potreby technického zasnežovania lyžiarskych zjazdoviek. Akumulácia vody vytvorená v čase jej dostatku bude môcť byť použitá v deficitnom období bez zvyšovania nárokov na odbery z vodných tokov
 • Dotknutá obec: Demänovská Dolina (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Navrhovateľ: Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • IČO Navrhovateľa: 31560636
 • Povoľujúci orgán: Obec Demänovská Dolina, OU-LM-OSZP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.