Preskočit na obsah

DEKONTA plus s.r.o. – Rozšírenie kapacity zariadenia na nakladanie s odpadmi – Horný Dvor, Kuchyňa

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie