D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 6-pruh, 1. úsek km 0,000 – 3,638 (13,600 – 17,238 D1)

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena stavby sa týka celkovej optimalizácie rozsahu stavby, t.j. spresnenia stavebných objektov diaľnice D1 v predmetnom úseku, ktoré boli vyvolané novou dopravnou prognózou a v súvislosti so zmenou koncepcie kríženia diaľnic D1 a D4.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Vajnory, Ivanka pri Dunaji, Bratislava - Ružinov, Chorvátsky Grob (okresy: Bratislava III, Senec, Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: MDV SR, sekcia cestnej dopravy a PK, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  21.03.2017
  21.03.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  16.11.2017
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  13.12.2017
  13.12.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  02.04.2019