Preskočit na obsah

Cunín - skladka odpadov - rozšírenie skládky

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky na zneýkodňovanie nie nebezpečného odpadu
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rošírenie jestvujúcej skládky odpadov pre obce, ktoré sú členmi záujmového združenie a ostatných producentov vo zvozovom regióne.
 • Dotknutá obec: Kopčany, Skalica, Gbely, Popudinské Močidľany, Letničie, Kátov, Holíč, Petrova Ves, Brodské (okres: Skalica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Záujmové združenie Cunín, Holíč
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: MÚ Gbely
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  28.11.2004