Preskočit na obsah

ČS PHM Výčapy - Opatovce

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.12 Podzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je výstavba novej čerpacej stanice pohonných hmôt.
 • Dotknutá obec: Hruboňovo, Ľudovítová (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Ing. Dašan Ivanka, Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 14044960
 • Povoľujúci orgán: MŽP SR, MÚ Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Peter Kovač, Nitra
  Právoplatné rozhodnutie
  07.01.2004