Preskočit na obsah

ČS Námestovo - skladovanie a výdaj LPG

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom výstavby je rozšírenie alternatívneho pohonu na LPG.
 • Dotknutá obec: Námestovo (okres: Námestovo)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: A-STAUDIO Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31396526
 • Povoľujúci orgán: MÚ Námestovo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru ENVIRODATA Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  13.10.2003