Preskočit na obsah

ČS LPG OMV Bratislava, Botanická záhrada

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.12 Podzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie sortimentu predávaných pohonných hmôt pre automobily o skvapalnený propan-butan na existujúcej čerpacej stanici pohonných hmôt.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Karlova Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: OMV Slovensko a.s., Moskovská 13, Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 00604381
 • Povoľujúci orgán: OU Bratislava I, OU Bratislava IV
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Enviro Data, Ing. Milan Vydarený
  Právoplatné rozhodnutie