ČOV na úseku diaľnice D1 Lietavská lúčka - Višňové - Dubná skala

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania

Základne informácie

 • Účel akcie: Posúdenie vypúšťania technologických odpadových vôd z razenia tunela.
 • Dotknutá obec: Vrútky (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 58 Martin
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Podnet

  Informácia pre verejnosť
  15.06.2018
  Text podnetu
  15.06.2018