Čižatice - kanalizácia a ČOV

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: - odkanalizovanie obce Čižatice - čistenie splaškových odpadových vôd z obce Čižatice
 • Dotknutá obec: Čižatice (okres: Košice - okolie)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Obec Čižatice
 • IČO Navrhovateľa: 00324086
 • Povoľujúci orgán: OÚ Družstevná pri Hornáde, OÚ Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Pavol Šeňo
  Právoplatné rozhodnutie
  09.12.2003