Cintorín na Kamennej ceste – rozšírenie cintorína, Trnava

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.17 Krematóriá a cintoríny
  • Zistovacie konanie

Základne informácie