Chladenie transformátorov VN rozvodne

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 3.5 Prevádzky na výrobu surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými procesmi
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie