Preskočit na obsah

Chicken Meals s.r.o., Prevádzka Hydinárska farma Úbrež

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: chov brojlerov v k. ú. obce Úbrež
 • Dotknutá obec: Úbrež (okres: Sobrance)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Chicken Meals s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 47689889
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  05.09.2022
  Spracovateľ zámeru VÁRKOLY - enviroment s. r. o, Kaspická č. 4, 040 12 Košice - nad Jazerom
  Text zámeru
  05.09.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  24.03.2023