Cesta R2 Ožďany - Rimavská Sobota - Figa

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Výstavba diaľnic a ciest pre motorové vozidlá vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie rýchlostnej komunikácie-kategórie R 11,5 (22,5)/100 (80) optimálnej trase z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy, ako aj z hľadiska vplyvu výstavby a prevádzky na životné prostredie.
 • Dotknutá obec: Bátka, Ožďany, Rimavská Sobota, Figa, Kaloša, Čerenčany, Zacharovce, Uzovská Panica, Tomášovce (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35909001
 • Povoľujúci orgán: Obce Ožďany, Čerenčany, Bátka, Figa, Tomášovce, Zacharovce, MÚ Rimavská Sobota
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Geoconsult, Bratislava

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení Enviconsult, s.r.o. Žilina

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  25.10.2005