Cesta R1 Malanta - Čaradice

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.2 Výstavba, prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Posudzovyný úsek rýchlostnej cesty R1 Malanta-Čaradice je súčasťou rýchlostnej cesty R1 Trnava-Nitra-Žiar nad Hronom-Zvolen-Banská Bystrica.
 • Dotknutá obec: Volkovce, Čaradice, Nitra, Zlaté Moravce, Pohranice, Malý Lapáš, Beladice, Nitrianske Hrnčiarovce, Hosťová, Tesárske Mlyňany, Kolíňany, Čierne Kľačany, Čeľadice (okresy: Zlaté Moravce, Nitra)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií , Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 3328
 • Povoľujúci orgán: MDPaT SR, Mesto Nitra, Mesto Zlaté Moravce, Príslušné obecné úrady
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.