Cesta I/75 Šaľa – obchvat

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Upresnenie technického riešenia stavebných objektov.
 • Dotknutá obec: Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom, Šaľa (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19826 19 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
  Obecný úrad, Kráľová nad Váhom č. 71, 925 91 Kráľová nad Váhom
  Obecný úrad, Dlhá nad Váhom 225, 927 05 Dlhá nad Váhom
  Obecný úrad, Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.