Cesta I/64 Komárno – hranica – Nitra – Hlohovec – D1, úsek Cesta I/64 Komárno, obchvat

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zámeru je posúdiť novú polohu cesty I/64 vo variantoch s maximálnym využitím existujúcej cestnej siete, s cieľom zabezpečiť rýchlejšie dopravné napojenie z diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1 cez Nitru na štátnu hranicu SR/MR v Komárne.
 • Dotknutá obec: Bajč, Lužianky, Pastuchov, Alekšince, Veľký Kýr, Branč, Lipová, Červeník, Nové Zámky, Hurbanovo, Nitra, Kľačany, Svätoplukovo, Komárno, Hlohovec, Žlkovce, Lehota, Bánov, Komjatice, Ivanka pri Nitre, Chotín, Madunice, Rišňovce, Leopoldov, Cabaj - Čápor, Zbehy, Štefanovičová, Šurany, Horné Zelenice, Trakovice, Svätý Peter, Lukáčovce (okresy: Komárno, Nitra, Hlohovec, Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Mesto Komárno, mestský úrad, nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  25.09.2013
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o. Žilina
  Text zámeru
  25.09.2013
  25.09.2013
  25.09.2013
  25.09.2013
  25.09.2013
  25.09.2013
  25.09.2013
  25.09.2013
  25.09.2013

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  31.03.2014

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  04.05.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení HBH Projekt spol. s r.o.
  Text správy o hodnotení
  04.05.2018