Cesta I/ 59 Dolný Kubín - hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá.

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.2 Výstavba, prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zlepšenie technických parametrov súčasnej cesty I/59.
 • Dotknutá obec: Jasenová (okres: Dolný Kubín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,
 • Navrhovateľ: SSC IÚ, Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 3328
 • Povoľujúci orgán: OU Dolný Kubín, Ministerstvo životného prostredia
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.