Cesta I/51 Senica - Jablonica - Trstín

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vyhľadanie vhodných koridorov pre trasu cesty I/51 Senica - Jablonica - Trstín s cieľom odkloniť tranzitnú dopravu z centra obcí.
 • Dotknutá obec: Hlboké, Trstín, Jablonica, Senica (okresy: Senica, Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 820 25 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 3328
 • Povoľujúci orgán: OÚ Jablonica, Trstín, Hlboké, MÚ Senica
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.