Preskočit na obsah

Cesta I/50 Dérerov mlyn - Žiar nad Hronom II - IV. úsek

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Výstavba diaľnic a ciest pre motorové vozidlá vrátane objektov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie kapacitnej smerovo rozdelenej 4pruhovej komunikácie s cieľom zvýšiť bezpečnosť premávky, kapacitu komunikácie, dopravnú rýchlosť, priepustnosť križovatiek a znížiť nehodovosť, spotrebu phonných hmôt, exhalátov a hladiny hluku.
 • Dotknutá obec: Lovčica - Trubín, Žiar nad Hronom, Lovča, Stará Kremnička, Lutila, Janova Lehota (okres: Žiar nad Hronom)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,
 • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest, Investorský útvar Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 3328
 • Povoľujúci orgán: OU Žiar nad Hronom, Ministerstvo životného prostredia, M dopravy, pôšt a telekomunikácií
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Dopravoprojekt a.s. Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení Ekoped Žilina

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko

  Fotografie