Cesta I/18 Petič, preložka cesty

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.2 Výstavba, prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zlepšenie technických parametrov komunikácie, vytvorenie podmienok pre plynulejší tok dopravného prúdu a odstránenie kolíznych miest, potenciálnych pre vznik dopravnýh nehôd.
 • Dotknutá obec: Chmeľov, Lipníky (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,
 • Navrhovateľ: SSC - IÚ Košice
 • IČO Navrhovateľa: 3328
 • Povoľujúci orgán: OU Prešov
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.