Preskočit na obsah

Cesta I/16 Lučenec – Opatová - most nad železničnou traťou ev.č. 16-227

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie