Čerpacia stanica pohonných látok STS Nitra

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.12 Podzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba novej čerpacej stanice pohonných hmôt.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: STS spol.s.r.o.Nitra, Levická cesta 3, 949 01 Nitra
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: OU Nitra
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.