Čerpacia stanica pohonných hmôt SHELL, Diaľnica D1 – ľavostranné diaľničné odpočívadlo Levoča

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.14 Podzemné sklady s kapacitou a) zemného plynu a iných plynných médií b) ropy a petrochemických výrobkov c) chemikálií a chemických výrobkov
  • Zistovacie konanie

Základne informácie