Preskočit na obsah

Čerpacia stanica pohonných hmôt - Hurbanovo

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.12 Podzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom posudzovania je uvedenie čerpacej stanice pohonných hmôt v Hurbanove do prevádzky.
 • Dotknutá obec: Hurbanovo (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: F. Petrol - Farkas Péter
 • IČO Navrhovateľa: 33617864
 • Povoľujúci orgán: OU Komárno
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EKOJET spol. s.r.o., Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  25.11.2002