Čerpacia stanica pohonných hmôt CONOCO - JET, odpočívadlo Hrádok, diaľnica D1 Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete 9.12 Podzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Uvedenie ČSPH CONOCO - JET na odpočívadle Hrádok do prevádzky.
 • Dotknutá obec: Hrádok (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: CONOCO Slovakia, spol. s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 35681039
 • Povoľujúci orgán: OU Nové Mesto nad Váhom
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.