Preskočit na obsah

Čerpacia stanica pohonných hmôt – Bratislava, Budatínska ulica

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie čerpacej stanice pohonných hmôt v blízkosti bytového domu na Budatínskej ulici v Bratislave.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: PM – Investment, s. r. o., Hlavné námestie 96/45, 060 01 Kežmarok
 • IČO Navrhovateľa: 36816264
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Podnet

  Podnet podal Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
  Text podnetu
  19.05.2016
  19.05.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  20.07.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  09.11.2016