Preskočit na obsah

Čerpacia stanica PL - Mecom a.s.Humenné

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Skladovanie a distribúcia pohonných látok.
 • Dotknutá obec: Humenné (okres: Humenné)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: MECOM a.s., Humenné
 • IČO Navrhovateľa: 31711367
 • Povoľujúci orgán: Mesto Humenné
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Chemiprojekt s.r.o., Humenné
  Právoplatné rozhodnutie
  07.01.2004