Čerpacia stanica nafty, Gabčíkovo

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Čerpacia stanica nafty bude slúžiť k vydaju nafty pre motorové vozidlá.
 • Dotknutá obec: Gabčíkovo (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Gazda Slovakoa, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 34144803
 • Povoľujúci orgán: MÚ Gabčíkovo
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.