Čerpacia stanica LPG Slovnaft Nové Zámky

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom stavby je poskytnúť čo najkvalitnejšie služby motistickej verejnosti.
 • Dotknutá obec: Nové Zámky (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: DOKO SK, spol. s.r.o., Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 36458830
 • Povoľujúci orgán: MÚ Nové Zámky
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.