Čerpacia stanica Bratislava - Prístavná

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.12 Podzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom stavby je poskytnúť čo najkvalitnejšie a komplexné služby motoristickej verejnosti.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: A-STUDIO, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 31396526
 • Povoľujúci orgán: Miestny úrad Ružinov
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.